C.V. duurzaamheid

Werkervaring

Gemeenteregio Amstelland De Meerlanden (AM)

-Projectleider: duurzaam bouwen AM gemeenten, Haalbaarheidsstudie bio energie AM gemeenten-Haarlemmermeer, energiemarkt gemeente Aalsmeer.

-Strategische advisering m.b.t. oprichting strategische adviesgroep energie AM gemeenten, Routekaart Energieneutraal 2040 AM gemeenten, stuurgroep Groene As.

Gemeente Aalsmeer

-Programmacoördinator duurzaamheid.

-Oprichten duurzaamheidsfonds, binnenhalen en toewijzen subsidie Stimulering Lokale Klimaat initiatieven.

-Beleidsplannen: milieubeleidsplan, duurzaam bouwen, klimaatbeleidsplan, duurzaam inkopen, gebiedsontwikkeling Groene As.

-Implementatie van landelijke kwaliteitscriteria voor professionele milieuhandhaving.

Niehe en Lancee

Adviseur Europese subsidies. Werving en begeleiding van subsidieaanvragen voor organisaties om te opereren binnen de randvoorwaarden van de subsidie.

Solvey Pharmaceuticals

Adviseur interne milieuzorg. Advisering over beleidskeuzes voor afvalinzameling en energiebesparing.

Staatstoezicht op de Mijnen

Opsteller van het rapport Milieu – en kwaliteitszorg in de olie – en gaswinningsindustrie, met aanbevelingen voor één systeem voor milieu – en kwaliteitszorg in de gehele branche.

Environmental and Food Agency of Iceland

Opsteller van het rapport Trends in growth and recovery of packaging in Iceland, een trendanalyse van de import en export van verpakkingsmateriaal in IJsland.

 

Opleiding

Beleidsgerichte milieukunde, Katholieke Universiteit Nijmegen. Gevraagd als Assistent in Opleiding bij de Faculteit Bestuurskunde van de Technische Universiteit Delft, n.a.v. mijn scriptie Conceptvorming in het Omgevingsbeleid.

Milieumanagement, Rijkshogeschool IJselland, faculteit chemie, milieu en techniek. Opleiding tot ‘specialistische generalist’ op het gebied van procestechnologie, milieuhygiene, ecologie, toxicologie, rechten en management.